29.09.2017 roku dziesięcioro uczestników Hufca Pracy w Polkowicach podsumowało udział w projekcie „Europa na widelcu. Staże zawodowe od kuchni”. Nasi uczestnicy podczas dwutygodniowych staży w Lipsku zdobyli dodatkowe umiejętności, a także poznali kulturę oraz mentalność zachodnich sąsiadów.

W sali konferencyjnej Aqua Hotelu młodzież spotkała się z dyrektorami placówek oświatowych, przedstawicielami OHP, nauczycielami zawodów, pracodawcami, szefami firm i szefami kuchni. Po powitaniu zgromadzeni udali się we wspomnieniową wirtualną podróż przygotowaną przez stażystów. Młodzi otrzymali z rąk Komendantki Wojewódzkiej OHP, pani Gabrieli Szafarowskiej, upragnione certyfikaty i upominki na zawodową drogę życia – przepiękny komplet sztućców oraz księgę kulinarną.

Potem głos zabrali zaproszeni goście. Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, pan Zbigniew Gołębiowski, podkreślał, jak ważne jest obecnie ustawiczne kształcenie młodzieży i motywowanie uczniów, którzy – dzięki temu – nie spoczywają na laurach i poszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności. Pani Gabriela Szafarowska przedstawiła zebranym misję OHP ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rynku pracy.

Potem zgromadzeni stanęli do wspólnego zdjęcia. Młodzież wręczyła wychowawcom symboliczną różyczkę, dziękując za zorganizowanie stażu i składając życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. W sali restauracyjnej Aqua Hotelu wszyscy mogli stwierdzić, jakie pyszności serwuje restauracyjna kuchnia.

Opracowała: Maria Bardon
Zdjęcia: Eliza Dula i Julita Witkowska

GALERIA ZDJĘĆ: