W związku z prowadzonym naborem do szkolnictwa wojskowego, przypominamy, że kandydaci na studia w wyższych szkołach oficerskich oraz akademickich wojskowych wnioski o powołanie do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mogą składać, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierze zawodowych, do rektora - komendanta uczelni wojskowej do dnia 31 marca 2017 r.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu z Akademią Medyczną w Łodzi prowadzą nabór kandydatów do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w korpusie medycznym. Kandydaci na kierunek medyczny składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień do dnia 15 maja 2017 r.