Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat, organizowanym w ramach obchodów "Międzynarodowego Dnia Wolontariusza".

Celem konkursu jest przybliżenie idei pomocy drugiemu człowiekowi, otwartości na innych, a tym samym idei wolontariatu, oraz rozwijanie inwencji twórczej i pokazywanie umiejętności uczestników na szerszym forum.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Plakat wykonany może być w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.
2. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę pomysłowość, oryginalność i czytelność przekazu oraz estetykę wykonania.
3. Prace powinny być wykonane w formacie A-3 lub większym.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas obchodów "Międzynarodowego Dnia Wolontariusza". Dla zwycięzców – autorów 3 najlepszych prac - przewidziane są nagrody rzeczowe.
5. Prace należy składać do dnia 25 listopada 2016 r. (w sali 022 u pani Jadwigi Beresteckiej lub w sali 210 u pani Ireny Kuźmy).

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej. Cechuje się odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami.Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów.

Organizatorzy konkursu:
- Szkolne Koło Wolontariatu,
- Zespół Wspierania Uzdolnień,
- Samorząd Uczniowski.