Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do 23 edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego.

Stypendium jest przyznawane uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub gdy uczeń zasłużył się czymś szczególnym dla swojego regionu (np. wybitny sportowiec, społecznik, talent artystyczny, programista itp.).

Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku na okres 5 miesięcy (tj. na I i II semestr szkolny) w wysokości 150,00 PLN miesięcznie (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

Każda zaproszona szkoła może zgłosić do sześciu kandydatów (trzech kandydatów na semestr) spośród swoich uczniów.
Termin zgłoszenia upływa 19 października 2018r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.USKI.edu.pl oraz u pani Ireny Kuźmy.