Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 2017-10-24 na "Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-06-20 na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

ZMIANA W TREŚCI OGŁOSZENIA NR 1037926 Z DNIA 07.06.2017 R. ZMIANA DOTYCZY ILOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POZ.9 WIDEOPROJEKTOR JEST 1 SZT. POWINNO BYĆ 2 SZT. W POZ.10 PRZENOŚNY ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY JEST 1 SZT. POWINNO BYĆ 2SZT.

Data publikacji: 2017-06-13; Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

Data publikacji: 2017-06-13; Formularz ofertowy dotyczący postępowania na "Dostawy pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-07 o wszczęciu postępowania na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

Formularz ofertowy dotyczący postępowania na "Dostawy pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych dotyczące postępowania na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

Oświadczenie o spełnianiu klauzul społęcznych dotyczące postępowania na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

Wzór umowy do postępowania na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego z dnia 2017-06-07 na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-26 o wszczęciu postępowania na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-24 Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej III w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-18 Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej II w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej II w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup wraz z montażem dygestorium do pracowni chemicznej w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej I w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup doposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 


 

Ogłoszenie nr 353314 - 2016 z dnia 2016-11-28. „Dostawa wraz z montażem i rozruchem wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na "Dostawę wraz z montażem i rozruchem pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

Informacja o zmianie SIWZ na "Dostawę wraz z montażem i rozruchem pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę wraz z montażem i rozruchem pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania na zadanie 2: komputer przenośny

„Dostawa wraz z montażem i rozruchem wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 10.01.2017 r.