„Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.”

Eurypides

Doradztwo indywidualne -  gabinet A14

Doradztwo grupowe - realizacja modułowa podczas godzin wychowawczych

 

Godziny urzędowania Doradcy Zawodowego

Poniedziałek 

Wtorek          

Środa              

Czwartek        

Piątek            

         

  8.00 – 11.30

  9.00 – 13.30       

  9.00 – 12.30

11.00 – 14.00

10.00 – 13.30

 Indywidualne konsultacje dla rodziców:  ŚRODA  godz. 9.00 - 10.00

Nazywam się Anna Litwiniec. Oprócz nauczania przedmiotów zawodowych zajmuje się obecnie doradztwem zawodowym  czyli wspieram w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Każdy z nas powinien zatem zetknąć się z doradztwem zawodowym jeszcze w okresie szkolnym, kiedy młody człowiek, a przyszły pracownik, ma określić swoje zainteresowania i rozpoznać własne predyspozycje.

W ramach mojej pracy chciałabym towarzyszyć  uczniom Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w kluczowych momentach w procesie planowania kariery zawodowej oraz pomagania w zdobywaniu istotnych informacji zarówno o sobie samym, jak i o możliwościach edukacyjnych oraz o sytuacji (i prognozach) na rynku pracy.