BRĄZ MARCELA JASIŃSKIEGO!

30 listopada 2016 r. uczniowie klas I i II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięli udział w koncercie profilaktycznym pn. "Rysiek przestrzegał mnie przed braniem", zawierającym elementy profilaktyki uzależnień i wspomnień o Ryszardzie Riedlu - artyście grupy „Dżem” uwikłanym w nałóg. Organizatorem przedsięwzięcia było Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych.

Czytaj więcej...

 

ELEKTROMECHANIK 2016/2017