Konferencja pt. „Transplantacja – bezcenny dar – nadzieja życia” ma na celu propagowanie świadomego dawstwa narządów, tkanek wśród społeczności lokalnej. Skierowana jest do uczniów Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Gimnazjów oraz mieszkańców powiatu polkowickiego.

Starosta Polkowicki Marek Tramś objął konferencję patronatem honorowym. Organizatorem jest Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach przy współpracy Stowarzyszenia Transplantacji Serca koło Zabrze.

Prelegentami będą doktorzy nauk medycznych:

- Dorota Kamińska z Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademickiego Szpitala Klinicznego im.Jana Mikulicza-Radeckiegowe Wrocławiu – wygłosi wykład pt. „Przeszczep nerek - własne doświadczenia z kwalifikacją przeszczepienia nerki od żywego dawcy”

- Adrian Włodarczak z Lubińskiego Regionalnego Ośrodka Kardiologii w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie - wygłosi wykład pt. „Przeszczep serca szansą na życie dla pacjentów z niską frakcją wyrzutową”.

oraz

- ksiądz Tomasz Krauze, wikary w parafii pw. MBKP w Polkowicach, który będzie mówił o etycznych aspektach transplantacji w naukach kościoła.

Podczas konferencji uczniowie ZS zaprezentują jak udzielać pierwszej pomocy, będzie też okazja do wypełnienia oświadczenia woli oddania swoich narządów po śmierci.

Konferencja organizowana jest w ramach Polskiego Dnia Transplantacji.