15 kwietnia 2011 r. w Auli Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zostanie zorganizowana Konferencja Wymiany Doświadczeń.  Do pobrania >>Plakat<<

15.04.2011  Konferencja Wymiany Doświadczeń - Aula Forum Zespołu Szkół w Polkowicach
Organizator: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach i Gmina Polkowice

10:00 Otwarcie Konferencji Wymiany Doświadczeń – powitanie Gości, przemówienie Dyrektora i zaproszonych osób

10:10 – 13:00  Prezentacje placówek prowadzących edukację ekologiczną

- „Jak to się zaczęło?” - Wystąpienie Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Pani Małgorzaty Kalus-Chiżyńskiej
- „Pospieszmy dla nas na ratunek” – przedstawienie, Przedszkole Miejskie nr 2 z Polkowic,
- „Apel do ludzi”, „Dzieci śmieci” – wiersze i piosenka,  Przedszkole Miejskie nr 3 z Polkowic
- „My chcemy grać w zielone” występ 6 -latków, Przedszkole Miejskie nr 5 z Polkowic
- „Działania ekologiczne w Gminie Polkowice” – wystąpienie Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Pani Małgorzaty Kalus-Chiżyńskiej
- „Woda źródłem wiedzy” – prezentacja uczniowskich doświadczeń, Szkoła Podstawowa nr 1 z Polkowic
- „Sąd nad odpadami” – przedstawienie, Szkoła Podstawowa nr 2 z Polkowic
- „Na wysypisku” – prezentacja multimedialna, Szkoła Podstawowa nr 3 z Polkowic
- „Zwierzę nie jest rzeczą” – przedstawienie, Integracyjna Szkoła Podstawowa z Jędrzychowa
- „Działania ekologiczne w Powiecie Polkowickim” – wystąpienie Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Anny Leszczyńskiej
- „Ekologiczny obóz naukowy – edukacja w środowisku naturalnym”, Gimnazjum nr 1 z Polkowic
- „Zajęcia w terenie – korzyści z edukacji w terenie” – prezentacja multimedialna, Gimnazjum nr 2 z Polkowic
- „Ziemia – jedna a różnorodna” – prezentacja, Zespół Szkół w Polkowicach
- „Las jako jedyne źródło drewna” – wystąpienie Pana Pawła Cybulskiego z Nadleśnictwa Lubin
- „Znam zasady selektywnej zbiórki odpadów” – PGM Polkowice
- „Naturalnie przyroda” – Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych „SATiDA”

Przerwa na kawę

13:30 – 15:00  warsztaty dla nauczycieli „Nowoczesne metody nauczania wspomagane TIK”

Wystawy towarzyszące:
- wystawa prac plastycznych – Przedszkole Miejskie nr 2
- wystawa pokonkursowa konkursu rodzinnego „Woda źródłem życia” – Przedszkole Miejskie nr 3
- wystawa prac plastycznych wykonanych z surowców wtórnych – Przedszkole Miejskie nr 4
- wystawa prac plastycznych pt. „Segreguj śmieci tak radzą dzieci” – Przedszkole Miejskie nr 5
- wystawa pokonkursowa „Życie w wodzie” – Przedszkole Miejskie nr 5
- wystawa fotograficzna „Bogactwo przyrodnicze mojej okolicy” – Szkoła Podstawowa nr 1, Polkowice
- wystawa pokonkursowa „Zwierzątko wodne” – Szkoła Podstawowa nr 1, Polkowice
- wystawa prac plastycznych „Magia drzew” – Szkoła Podstawowa nr 2, Polkowice
- wystawa „Działania ekologiczne w naszej szkole” - Integracyjna Szkoła Podstawowa, Jędrzychów
- wystawa „Edukacja ekologiczna w naszej szkole” – Zespół Szkół, Polkowice
- wystawa fotografii przyrodniczej i portretów - Zespół Szkół, Polkowice