Znamy już wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie (sesja styczeń-luty 2021), który zdawali uczniowie Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Dzięki naszej młodzieży z klas IV Technikum mamy wiele powodów do zadowolenia.

Oto najważniejsze informacje:

Kwalifikacja AU.36 (Prowadzenie rachunkowości) dla technika ekonomisty:
- do egzaminu przystąpiło 7 uczniów;
- wszyscy zdali (100% zdawalności);
- 4 osoby otrzymały 100% punktów z części praktycznej.

Kwalifikacja AU.30 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej) dla
technika organizacji reklamy:
- do obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) przystąpiło 12 uczniów;
- wszyscy zdali (100% zdawalności);
- 1 osoba uzyskała 100% punktów z części praktycznej.

Jeśli chodzi o kwalifikację AU.31 (Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów) dla technika spedytora i kwalifikację EE.09 (Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych) dla technika informatyka, to nasi uczniowie również uzyskali wysokie wyniki, zważywszy na skalę trudności egzaminów i specyfikę zawodu. Kilku osobom zabrakło niewiele punktów do „setki".

Ponadto w czerwcu 2021 r. nieliczni, którym nie udało się zdać egzaminu za pierwszym razem, będą mieli możliwość podwyższenia swojego rezultatu egzaminacyjnego.

Należy też podkreślić, że Z KAŻDEJ KWALIFIKACJI MAMY ZDAWALNOŚĆ WYŻSZĄ OD WOJEWÓDZKIEJ.

img_1617196841161

 Opublikował: Piotr Błażejczyk