Uczniowie Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach wezmą udział – 20 września 2019 roku, w godz. 10:45-11:30 – w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym.

W najbliższy piątek, po 3. lekcji, wybrane klasy zgromadzą się przed głównym wejściem do szkoły, by następnie – podczas przemarszu i wspólnego spotkania w Rynku – wyrazić swą troskę o los Ziemi.

 

 

Działaniem tym przyłączamy się do poniższego manifestu:

Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy chcą wyrazić swój sprzeciw wobec bierności polityków w obliczu katastrofy klimatycznej. Mimo, że nie jesteśmy ekspertami ds. klimatu, będziemy walczyć o prawo do naszej poważnie zagrożonej przyszłości.

Zainspirowani odwagą, nieustępliwością i determinacją Grety Thunberg, chcemy przeciwstawić się bierności polityków wobec postępowania zmian i ocieplenia klimatu. Nie zgadzamy się na przemilczanie i ignorowanie problemu, który jest kwestią kluczową dla naszej przyszłości. To my – jako młodzi ludzie – w największym stopniu będziemy odczuwać skutki dzisiejszego braku decyzji.

Jesteśmy świadomi, że uratowanie naszej planety wymaga od nas realnej zmiany sposobu życia. Wiemy też, że nasze indywidualne działania nie są i nie będą wystarczające, by zatrzymać dramatyczne procesy niszczące środowisko.

Tak więc czego oczekujemy?:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ.

Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.
Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.

Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii.

Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Przyszłość planety to przyszłość nas wszystkich, nie dajmy się podzielić, nie bójmy się zmiany, żądajmy jej.

Zapraszamy wszystkie grupy młodzieżowe, szkoły, osoby – młodsze i starsze – do przyłączania się do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

• Strona WWW: https://www.msk.earth/?fbclid=IwAR0jeTE1HgkzRBjbP0xJa6gPaKx1U7alqcxE-_dcKMDpSLPUJv6qHJoCRAY
• Facebook: https://www.facebook.com/FridaysForFuturePL/

strajk