1. Godz. 900Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 – Aula Forum: uczestniczą tylko uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

Po uroczystości odbędzie się spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcami w klasach według poniższego harmonogramu.

2. Godz. 815 – spotkanie uczniów klas II i III LO, II, III i IV T, II i III BS1S w klasach z wychowawcami według harmonogramu.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zaprasza rodziców uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia na spotkanie z Dyrekcją, doradcą zawodowym, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym, które odbędzie się w środę 4 września 2019 r. o godz. 1630 w Auli Forum.


spotkania


spotkania