foto54 czerwca 2019 roku nasze dziewczęta wzięły udział w konferencji "Bezpieczeństwo ucznia w szkole i placówce oświatowej" we Wrocławiu. Zaproszenie do udziału w niej jest wynikiem działań, jakie podjęły w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady "Zwolnieni z teorii".

Przypomnijmy, że Marianna, Julia, Weronika i Zuza - uczennice z klasy II "a" Liceum Ogólnokształcącego – realizowały projekt społeczny pod nazwą "Safe in Danger". Miał on na celu kształtowanie postaw i zachowań ludzi w sytuacjach zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

W marcu tego roku w Szkole Podstawowej nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi w Polkowicach dziewczęta przeprowadziły prelekcje dla VI-VIII klas. Celem szkolenia było zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli o zagrożeniach terrorystycznych, nie tylko w szkołach, ale i w różnych obiektach użyteczności publicznej. Uczniom została również przekazana wiedza z zakresu pierwszej pomocy, odnoszącej się do tego typu sytuacji. Ponadto w placówce został przeprowadzony próbny atak terrorystyczny i ewakuacja szkoły.

GALERIA ZDJĘĆ:

Opublikował: Piotr Błażejczyk