Egzamin odbędzie się w sali Ad3. Sprawdzenie sprzętu przez zdających zaplanowane jest na 10 maja 2019 r. o godz. 1300>