Dyrektor szkoły informuje, co następuje:
1. Uczniowie klas III Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum w dniu 25 kwietnia 2019 r. odbywają spotkania odpowiednio:
• 1230 – spotkanie z Wychowawcami
   3a – sala 116
   3b – sala 14
   4at – sala 06
   4bt – sala Ad34
• 1400 – spotkanie z Dyrektorem szkoły – Aula Forum.
Obowiązuje strój galowy
2. Organizacja Egzaminu Maturalnego w maju 2019 r. pozostaje bez zmian.
3. W związku z trwającą akcją protestacyjną:
• planowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie będą się odbywać do odwołania
• zajęcia opiekuńcze organizowane będą dla uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły
• nauczanie indywidualne realizowane jest zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
O wszelkich zmianach w organizacji pracy szkoły dyrektor będzie informował na bieżąco.