Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Brak wystarczających uprawnień, aby uzyskać dostęp do folderu startowego root/images/galery lub określony folder nie istnieje.

Zakończenie Roku Szkolnego klas maturalnych26 kwietnia 2018 roku w Auli Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów, przygotowana przez klasę I "a" pod opieką pani Doroty Spólnik-Łuczak.

Po przywitaniu zebranych, wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor Szkoły, pan Zbigniew Gołębiowski. Wręczył panu Januszowi Szmołdzie, naszemu byłemu nauczycielowi i Kierownikowi Kształcenia Zawodowego, statuetkę Bene Meritus (Dobrze Zasłużony), "wyjątkową nagrodę dla niezwykłych ludzi, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju Zespołu Szkół w Polkowicach".

Dyrektor Szkoły przypomniał uczniom ich edukację i zaangażowanie w życie szkoły oraz osiągane przez nich wyniki. Starosta Polkowicki, pan Marek Tramś, oraz Burmistrz Polkowic, pan Wiesław Wabik, pogratulowali abiturientom wiedzy, umiejętności i aktywności. Życzyli im powodzenia podczas egzaminów maturalnych i zawodowych oraz satysfakcji i spełnienia w dalszym życiu.

Najlepsi abiturienci otrzymali z rąk Starosty Polkowickiego i Dyrektora Szkoły ufundowane przez nich stypendia motywacyjne – za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Nagrody dla najlepszych uczniów wręczyli również: pan Jan Walczak z Uczelni Jana Wyżykowskiego (w imieniu Rektora Uczelni – pana Włodzimierza Olszewskiego); pani Bogusława Ziętek - Dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.; pani Izabela Urbaniak – Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska S.A.

Prowadzący ogłosili, iż najlepszą absolwentką w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2017/2018 – ze średnią ocen 5,50 – została Urszula Chorążykiewicz, uczennica klasy III "c", a w Technikum, ze średnią ocen 5,34 – Anna Skrzydłowska, uczennica klasy IV TIO. Ula i Ania podziękowały Dyrekcji, kadrze pedagogicznej, pracownikom szkoły i rodzicom za ich zaangażowanie i wsparcie podczas trzy- lub czteroletniej nauki. Swoim koleżankom i kolegom życzyły udanych egzaminów i szczęścia w życiu.

Pani Jolanta Rubiś-Kulczycka – wicedyrektor ds. Liceum Ogólnokształcącego, pani Małgorzata Majewska-Greń – wicedyrektor ds. Technikum oraz towarzyszący im wychowawcy nagrodzili książkami wyróżniających się absolwentów, w tym uczniów szczególnie zaangażowanych w życie szkoły i klas. Przyznana także została statuetka dla najlepszego sportowca – zdobyła ją Malwina Rybak z klasy IV TEH. Dyrektor Szkoły wręczył także podziękowania dla rodziców aktywnie działających na rzecz szkoły i współpracujących z nią, by funkcjonowała w jak najlepszy sposób.

W ramach części nieoficjalnej klasa I "a" LO przedstawiła krótki program artystyczny dotyczący szkolnej rzeczywistości. Po raz ostatni wystąpiły też nasze "Wschodzące Gwiazdy" z klas maturalnych, prezentując HIGH SCHOOL RECITAL.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, na ostatnie spotkanie w kończącym się roku szkolnym.

Opracowanie: Przemysław Szulc 

GALERIA ZDJĘĆ:

{gallery}gal374{/gallery}