Zapraszamy uczniów do udziału w II edycji konkursu "Forum Młodych Innowatorów - od pomysłu do przemysłu".

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Park Przemysłowy Metalchem", Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.

Celem Konkursu jest identyfikacja, przygotowanie i wybór najlepszych innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
• I kategoria wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
• II kategoria wiekowa – studenci i doktoranci do 30. roku życia.

Planowany termin składania prac konkursowych: od 18.09.2017 r. do 23.10.2017 r.

Do Finału Konkursu zostanie zakwalifikowanych min. 6 najlepszych pomysłów konkursowych, po 3 w każdej kategorii wiekowej.

Finału Konkursu odbędzie się w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 14.11.2017 r. (dla I kategorii wiekowej) oraz w dniu 15.11.2017 r. (dla II kategorii wiekowej).

Na zwycięzców Konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Szczegóły wkrótce.