Informujemy, iż rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego  (przycisk E-nabór na stronie WWW).

Należy zwrócić uwagę na punkt czwarty instrukcji: "4. Wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły (który musi podpisać rodzic/opiekun prawny)".

Pomimo iż jest to nabór elektroniczny, wniosek należy wydrukować i podpisany dostarczyć do szkoły do dnia 21 czerwca 2017 r.

W wielu przypadkach wnioski są wypełniane, ale nie dostarczane do szkoły w formie papierowej. TAKIE WNIOSKI NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ ROZPATRYWANE!

Osoby, które mają problem z wypełnieniem wniosków, mogą zgłosić się do szkoły i wypełnić go na miejscu.

Zapraszamy!