Home | Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
  • slajd1.jpg
  • slajd2.jpg
  • slajd3.jpg
  • slajd4.jpg
  • slajd5.jpg
  • sponsorzy_programu.jpg
Komunikat Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej PDF Drukuj Email

1._Na terenie szkoły (w witrynie) zostały wywieszone listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas/zawodów. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty listy nie będą publikowane na stronie internetowej szkoły. Zainteresowanym osobom (kandydatom do szkoły lub ich rodzicom/opiekunom) informacji udziela sekretariat uczniowski po podaniu numeru PESEL kandydata. Telefon: 76 746 51 39.
2._W klasach pierwszych Technikum w zawodzie:
- technik ekonomista (4 wolne miejsca),
- technik organizacji reklamy (1 wolne miejsce)
ze względu na wolne miejsca przedłuża się rekrutację. Podania z wymaganymi dokumentami (oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, dwa zdjęcia opisane na odwrocie, zaświadczenie lekarskie, wydane przez Poradnię Medycyny Pracy, potwierdzające możliwość nauki w wybranym zawodzie - skierowanie na badania wydaje szkoła) zainteresowane osoby kierują do Dyrektora Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach do dnia 27.08.2013 r. do godziny 15.00.
3._ Kandydaci przyjęci do Technikum w zawodzie technik hotelarstwa do dnia 1 września 2014 r. (poniedziałek) muszą dostarczyć aktualne książeczki sanitarno-epidemiologiczne.

 
Komunikat PDF Drukuj Email

1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach informuje, że na terenie szkoły w witrynie zostały umieszczone listy kandydatów przyjętych do klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej na rok szkolny 2014/2015 z podziałem na klasy a także lista nieprzyjętych ze względu na brak wymaganych dokumentów.
2. Kandydaci którzy zostali umieszczeni na listach przyjętych do ZSZ zobowiązani są do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2014 r. :
a. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
b. kserokopii zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez Poradnię Medycyny Pracy, potwierdzającego możliwość nauki i pracy w wybranym zawodzie (skierowanie na badania wydaje potencjalny pracodawca),
c. dwóch zdjęć legitymacyjnych opisanych na odwrocie (dotyczy tych kandydatów którzy ich dotychczas nie dostarczyli).

Uwaga: W związku z tym, że Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Polkowicach jest szkołą dla młodocianych pracowników nie dostarczenie w wyżej wymienionym terminie umowy i kserokopii zaświadczenia lekarskiego, będzie skutkowało usunięciem z listy przyjętych.

3. Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach informuje, że dysponuje wolnymi miejscami w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kandydaci chcący się ubiegać o przyjęcie do ZSZ w roku szkolnym 2014/2015 powinni do dnia 29.08.2014 r. złożyć w sekretariacie szkoły:
a. podanie o przyjęcie do szkoły,
b. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
c. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
d. dokumenty wymienione w pkt.2 niniejszego komunikatu.

Uwaga: Podania będą rozpatrywanie w kolejności wpływu do sekretariatu do momentu ukompletowania list klasowych.

 
Komunikat PDF Drukuj Email

Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna do Liceum Ogólnokształcącego informuje:
1. Ze względu na brak możliwości utworzenia odrębnych klas w profilach, co wynika z niewystarczającej  liczby kandydatów do danych profili, podjęto decyzję o utworzeniu dwóch oddziałów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego.  Składy klas zostaną podane w czwartek, 10 lipca 2014 r.
2. Z kandydatami zakwalifikowanymi do rozmów indywidualnych zostanie przeprowadzone spotkanie, które odbędzie się we wtorek 08 lipca 2014 r. o godz. 10.00  w sali A3.

 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 PDF Drukuj Email

   27 czerwca 2014 roku w Auli Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013, które – wraz ze swoją wychowawczynią, panią Danutą Pólkowską - przygotowali uczniowie klasy I "c" LO.

Więcej…
 
Karolina Gliszczyńska - radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – o swej działalności w roku szkolnym 2013/2014 PDF Drukuj Email

   Nazywam się Karolina Gliszczyńska. Jestem uczennicą klasy II a LO. W minionym roku szkolnym reprezentowałam Powiat Polkowicki w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Więcej…
 
"Sprawny uczeń" - przedłużony termin naboru wniosków PDF Drukuj Email

   Uwaga uczniowie! Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego został przedłużony termin naboru wniosków na stypendia w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" na rok szkolny 2014/2015.

Więcej…
 
Słonecznych i bezpiecznych wakacji!!! PDF Drukuj Email

 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email

  Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach informuje, że świadectwa dojrzałości wydawane będą 27 czerwca 2014 r. od godziny 1200 w sali Z7

 
116 111 - bezpłatny Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży PDF Drukuj Email

   Masz problem i szukasz osoby, do której możesz się z nim zwrócić? Czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia i rozmowy z życzliwą osobą? Zadzwoń na bezpłatny Telefon Zaufania lub napisz wiadomość. Szczegóły na: http://www.116111.pl/

 
Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 PDF Drukuj Email

  Informujemy, iż w zakładce "Wykaz podręczników" znajduje się spis podręczników na rok szkolny 2014/2015.

 
List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów PDF Drukuj Email

   Zapraszamy do zapoznania się z listem Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka - skierowanym do uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014.

Więcej…
 
"Międzynarodowy Festiwal Piosenki - Anna German" (eliminacje) PDF Drukuj Email

   Rozpoczął się nabór eliminacyjny do "Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German", cyklicznego przedsięwzięcia o charakterze artystyczno-edukacyjnym, którego głównym celem jest przypomnienie i propagowanie twórczości artystycznej Anny German oraz pomoc uzdolnionej młodzieży w rozwijaniu umiejętności artystycznych.

Więcej…
 
HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PDF Drukuj Email

1._Dnia 27.06.2014 r. o godzinie 1000 na Auli Forum odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014.
2._Po oficjalnej uroczystości uczniów i wychowawców zaprasza się do sal zgodnie z poniższym harmonogramem.

Więcej…
 
«Pierwsza Poprzednia 12345678910 Nastepna Ostatnia»

Strona 1 z 53