Brłązowa szkołaKolejna znakomita informacja na początek roku. Nasze Technikum zajęło 19. miejsce na Dolnym Śląsku w opiniotwórczym rankingu "»PERSPEKTYWY«. TECHNIKA 2019"!

W 2019 roku - dzięki pozycji w rankingu ogólnopolskim - mamy prawo do używania tytułu honorowego „Brązowej” Szkoły 2019 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia powyższego tytułu.