Zespół kierowniczy:

 

Dyrektor szkoły
dr Jolanta Rubiś-Kulczycka

 

 

  • mgr Małgorzata Majewska-Greń

           Wicedyrektor ds. Szkolnictwa zawodowego

 

  • mgr Sylwia Szeliga-Gawrońska

          Wicedyrektor ds. Liceum Ogólnokształcącego

 

  • mgr inż. Honorata Poźniak

           Kierownik szkolenia praktycznego