alt

            GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

1. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W POLKOWICACH
ul. Legnicka 15, 59-100 Polkowice
telefon 76/ 846 33 00, 76/ 846 33 01 (Dyżurny, Pomocnik Dyżurnego),
fax 76/ 846 33 05 
telefon 76/ 846 33 10 (Sekretariat Komendanta)
 
Numer 112 jest numerem alarmowym pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy  ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia. Jest to numer uniwersalny co oznacza, że możesz pod niego zadzwonić zawsze gdy czujesz się zagrożony/a z jakiegokolwiek powodu.

Helpline; www.helpline.org.pl; 0 800 100 100. Helpline to miejsce, którego celem jest pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych. Znajdziesz tu porady na temat zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, a także informacje o sposobach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Z numerem 0 800 100 100 można połączyć się bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego oraz z telefonów komórkowych Orange i działa od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-16:00.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 0 800 12 12 12 jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer  połączysz się ze specjalistą, który postara Ci się pomóc. Z numerem 0 800 12 12 12 można połączyć się bezpłatnie z każdego stacjonarnego numeru oraz telefonów komórkowych Orange. Telefon działa w godzinach 8:15-20:00.

Grupa Ponton: www.ponton.org.pl; (22) 635 93 92. Grupa Ponton to młodzi specjaliści, którzy pomogą Ci w sprawach dojrzewania, seksualności oraz antykoncepcji. Doradcy Pontonu potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o wszystkim co dotyczy rozwoju seksualnego, bez skrępowania. Grupa Ponton prowadzi płatny telefon zaufania pod numerem warszawskim (połączenie jest płatne według stawki operatora) czynny w piątki, w godzinach 16:00-20:00.

Niebieska linia 0 801 12 00 02. Tu możesz zadzwonić jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie lub znasz kogoś kto doświadcza takiej przemocy w domu.
Połączenie z numerem Niebieskiej Linii jest płatne za pierwszy impuls według stawki operatora. Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-22:00 oraz w  niedziele i święta w godzinach 8:00-16:00.

Ogólnopolski Telefon Zaufania  Narkotyki – Narkomania; 0801 199 990. Pod tym numerem telefonu otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków. Pod numer 0 801 199 990 możesz zadzwonić jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami.
Telefon jest czynny codzienne od 16:00 do 21:00.Całe połączenie płatne 35 gr.

Infolinia Stowarzyszenia KARAN; 0 800 12 02 89. W infolinii otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli  Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków.  Pod numer 0 800 12 02 89 możesz zadzwonić jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami. Połączenie jest bezpłatne. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-17:00.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111:
tel.: 116 111
, połączenie jest bezpłatne ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych.
Strona internetowa programu: www.116111.pl

Grupa numerów 116 tj.

116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci,

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

116 123 - telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych - to grupa ogólnoeuropejskich bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym, stworzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 111 to pierwsza linia z tej grupy uruchomiona w Polsce, przy wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Numer został przydzielony w 14 krajach UE. Polska jest piątym krajem członkowskim, w którym pod numerem 116 111 działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Linia uruchomiona została do tej pory w Czechach, Rumunii, na Słowacji, i na Węgrzech

2. OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

Polkowice, ul. K.B. Kominka 7, pok. 8, tel: 76/7460860

www.pcuz.pl

Poradnia Leczenia Uzależnień jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach

8:00 – 18:00

Zakres udzielanych świadczeń:

- ambulatoryjna terapia uzależnień od alkoholu, leków, seksu, hazardu, nikotyny,

- terapia osób z zaburzeniami emocjonalnymi,

- terapia systemowa rodzin dysfunkcyjnych,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rodzinnych,

- terapia współuzależnienia, w tym indywidualna i grupowa,

- terapia grupowa dla dorosłych ofiar przemocy domowej,

- terapia indywidualna (w tym praca z dziećmi) z ofiarami lub świadkami przemocy domowej i seksualnej,

- terapia dla osób uzależnionych od innych środków psychoaktywnych,

- socjoterapia dla dzieci z zaburzeniami zachowania mającymi związek z nadużywaniem alkoholu przez rodziców oraz stosowaniem przemocy,

- pomoc psychiatryczna,

- kierowania na leczenia odwykowe stacjonarne.

Grupy edukacyjne i terapeutyczne:

- poniedziałek godz. 16:00 – 19:00 – ofiary przemocy domowej;

- wtorek godz. 15:30 – 17:00 – współuzależnieni;

- czwartek godz. 16:00 – 18:00 – uzależnieni terapia pogłębiona;

- piątek godz. 10:00 – 12:00 – uzależnieni grupa wstępna.

GDZIE ZNAJDZIESZ POMOC:

 I. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. prowadzi:

 1. Poradnia Psychologiczna, Polkowice, ul. K.B. Kominka 7

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego, Polkowice, ul. K.B. Kominka 7

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

 3. Punkt Doradztwa Kryzysowego

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1 (piątek godz. 13:15 – 15:15)

4. Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Polkowice, ul. K.B. Kominka 7 pok. Nr 25

(spotkania indywidualne godz. 15:30 – 17:30)

5. Punkt pomocy terapeutycznej „Pierwszy krok do trzeźwości”

wtorek w godz. 10:00 – 13:00 – Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1

czwartek w godz. 18:00 – 20:00 – Dom dla bezdomnych, ul. Spokojna 1

II.    Stowarzyszenie Charytatywne "Pomocna Dłoń" w Polkowicach

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1

1. Grupa wsparcia osób uzależnionych – wtorek godz. 16:00 – 18:00

2. Grupa wsparcia osób współuzależnionych – środa godz. 17:15 – 19:15

III. Grupa AA „Remont”

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1 – czwartek: lato:19:00, zima 18:00

IV. Grupa AA „Asocjacja”

Dom Parafialny Parafii MB Królowej Polski, ul. K.B. Kominka 1 – wtorek godz. 18:00

V.    Grupa AA „Ocalenie”

Dom Parafialny Parafii św. Michała Archanioła, Plac Kościelny 2 – poniedziałek godz. 18:15

VI. Grupa Al-Anon „Nadzieja”

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1 – poniedziałek godz. 18:00

VII.    Bezpłatna pomoc prawna

Kancelaria Prawna Jerzy Trzeciak, Rynek 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 10:00

3. OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

Polkowice, ul. K.B. Kominka 7, pok. 8, tel: 76/7460860

www.pcuz.pl

4. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Polkowice: ul. Lipowa 2, tel: 76/7246700, fax: 76/7246703

5. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Polkowice: ul. Spółdzielcza 2, tel. 76/8474968

6. POWIATOWY OŚRODEK PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEGO i DORADZTWA METODYCZNEGO

Polkowice: ul. Targowa 1, tel. 76/7461570

7. GMINA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Polkowice: ul. Rynek 19, tel. 76/7249718

8. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

Polkowice: ul. Targowa 11, tel. 76/7464024

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY - PEDAGODZY SZKOLNI

Polkowice: ul. Skalników 6, tel. 76/8465190 lub 76/8465194

TELEFONY ALARMOWE:

Pogotowie Ratunkowe – 999

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) – 76/7462683

Policja – 997

Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach – 76/8463300

Straż Pożarna – 998

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach: 76/7249900

Straż Miejska – 986

Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach – 76/7464024, fax: 76/7464025

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – 76/8474160, tel/fax: 76/8474160,

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 76/7277112, fax: 76/7277113

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – 76/7462246

Numer alarmowy z telefonu komórkowego – 112

TELEFONY ZAUFANIA:

Antydepresyjny Telefon Zaufania, czynny w poniedziałki i w czwartki od 17:00 do 20:00, tel. 22/6544041

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA – tel. 0801247070

Pomarańczowa Linia – dla rodziców pijących dzieci – tel. 0801140068

Pomarańczowa Linia – dla osób z problemem alkoholowym – tel. 0800140068

Telefon Ogólnopolski ds. AIDS – 958

Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS – 22/3317777

Młodzieżowy Telefon Zaufania – 988

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym – 0801108108, od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 19:00

Program Przeciwdziałania Przymuszonej Prostytucji – tel. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 do 1:00, w nocy - 0600008500

Telefon Zaufania dla ofiar handlu kobietami, Warszawa La Strada. Telefony odbierane są cały czas lub nagrywane, jeżeli biuro jest zamknięte tel. 22/6289999

Opracowała:

Jolanta Jasiurska

pedagog szkolny