Kadra

 

ZESPÓŁ KIEROWNICZY SZKOŁY:

 

Dyrektor
dr Jolanta Rubiś-Kulczycka

   

 

Wicedyrektor ds. Technikum    
i BranżowejSzkoły I Stopnia
mgr Małgorzata Majewska-Greń
Wicedyrektor ds. Liceum Ogólnokształcącego 
mgr Sylwia Szeliga-Gawrońska
Kierownik
szkolenia praktycznego
mgr inż. Honorata Poźniak