Dokumenty Europass

http://europass.org.pl

Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl

Informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy

http://www.psz.praca.gov.pl

Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym

http://www.ore.edu.pl

Informacje o uczelniach, kierunki studiów

http://www.uczelnie.info.pl

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl

Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze

http://www.ohpdlaszkoly.pl

Informacje o zawodach, rankingi szkół

http://www.perspektywy.pl

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze , informacje o szkoleniach, nowości w doradztwie zawodowym, publikacje

http://www.koweziu.edu.pl

Informacje o zawodach, wywiady, quizy, psychozabawy, ciekawostki

http://victor.com.pl/index/strona/url/1626-Kreuj%20swoj%C4%85%20karier%C4%99!

Katalog zawodów , testy, uczelnie

http://www.kluczdokariery.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

http:// men.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.gov.pl

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP

http://www.ohp.pl

Możliwości Kształcenia w Europie

http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm

Ogólne informacje o szkołach

http://www.szkolnictwo.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

http://www.oke.wroc.pl

Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową

http://www.olimpiada.sdsiz.pl

Portal Perspektyw

http://www.perspektywy.pl/portal

Publikacje Euroguidance

http://euroguidance.pl/index.php?id=5

Oświatowe ABC - Krok przed decyzją

http://www.ore.edu.pl/images/files/efs/uczen/ABC_KOWEZ iU_19_10.pdf

Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

http://men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-07-47/projekty-systemowe-i-konkursowe

Informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy

http://www.psz.praca.gov.pl

http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/o-rynku-pracy.html

http://praca-enter.pl/