logo 2

 

 ProjeKt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

 

 

Tytuł projektu: „Zagraniczne staże drogą do europejskiego rynku pracy"

Projekt jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Cele  projektu:

  • podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy i ich wkładu w spójność społeczeństwa, zwłaszcza dzięki zwiększonym możliwościom dotyczącym mobilności  edukacyjnej  oraz  dzięki  zacieśnionej  współpracy  między  środowiskiem  kształcenia  i  szkolenia  a środowiskiem pracy;
  • wspieranie  poprawy  jakości,  doskonałości  innowacyjnej  i  umiędzynarodowienia  instytucji  edukacyjnych  i szkoleniowych, w szczególności dzięki zacieśnionej współpracy transnarodowej między organizatorami kształcenia i szkolenia a innymi zainteresowanymi stronami.

Okres realizacji: 03.12.2017 r. – 02.06.2019 r.

Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037357

Wartość projektu: 215 936,52 PLN

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

Beneficjent: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

Zasady realizacji: Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ ale dofinansowany ze środków PO WER.

Koordynator projektu: Anna Litwiniec (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Z-ca Koordynatora: Honorata Poźniak

 

plakat zagraniczne staze