Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Strona główna Aktualności Informacje o projekcie Ogłoszenia i przetargi

 


 

„Staże zagraniczne przepustką do sukcesu na rynku pracy wg standardów rynku europejskiego”W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach realizowany jest projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Technikum w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa.

W ramach projektu zrealizowane zostaną ośmiotygodniowe staże. Na miejsce stażu wybrane zostało miasto Portsmouth w Wielkiej Brytanii. ZS skieruje 18 uczniów w celu odbycia staży zawodowych, chcąc zapewnić im lepszy start w życie zawodowe w wymiarze standardów europejskiego rynku pracy.

Naszym Partnerem jest angielska firma TRAINING VISION zajmująca się rozwojem międzynarodowych projektów mobilności. Poza organizowaniem praktyk zawodowych w bardzo różnych dziedzinach firma organizuje także wizyty studyjne, zajęcia społeczno-kulturalne. Misją firmy jest zapewnienie miejsc praktyk i staży na wysokim poziomie, zwiększając perspektywy kariery i rozwoju osobistego uczestników. Partner zobowiązał się do przygotowania programu kulturalnego, który umożliwi uczniom poznanie kraju goszczącego, jego historii, kultury i tradycji.

Główne cele projektu:
1. Realizacja treści i umiejętności zawartych w kwalifikacjach przypisanych do poszczególnych zawodów (technik ekonomista, technik informatyk, technik hotelarstwa) przewidzianych do realizacji przez MEN w ramach praktyk zawodowych wg. standardów unijnych i specyfiki Wielkiej Brytanii.
2. Nabycie kompetencji językowych specyfiki branży ekonomicznej, informatycznej, hotelarskiej.
3. Opanowanie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach dnia codziennego.
4. Dopasowanie specyfiki firmy/organizacji zawodowej do potrzeb indywidualnych ucznia wg wybranego zawodu.
5. Poznanie zasad kultury i obyczajów biznesowych firmy i dnia codziennego społeczności Wielkiej Brytanii.
6. Poznanie zależności administracyjnych funkcjonowania firmy w państwie.
7. Zapoznanie się z podziałem administracyjnym Wielkiej Brytanii.
8. Poznanie zasad tworzenia własnego biznesu na gruncie Wielkiej Brytanii.
9.Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z pracodawcą, kontrahentem i społecznością lokalną Wielkiej Brytanii.
10. Poznanie dialektów poszczególnych regionów.
11. Poznanie zasad opieki medycznej i systemu ubezpieczeń społecznych Wielkiej Brytanii.

Wyjazd do Wielkiej Brytanii planowany jest w terminie 14.06.-10.08.2014r. Uczniowie wyjadą na staż z dwoma opiekunami. Wyjazd poprzedzony będzie przygotowaniem językowym, pedagogicznym i kulturowym uczestnika. Uczniowie otrzymają również kieszonkowe. Staż będzie monitorowany przez obydwu partnerów, a po jego zakończeniu dokonana zostanie ewaluacja. Po powrocie uczniów ze stażu odbędzie się upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów. Efektem stażu będzie przede wszystkim uzyskanie dokumentu Europass Mobilność potwierdzającego zdobyte wiadomości, umiejętności i szkolenie zawodowe odbyte za granicą. Uczestnicy stażu otrzymają również zaświadczenia od organizacji wysyłającej o odbytej praktyce w Wielkiej Brytanii.