Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Strona główna Aktualności Informacje o projekcie Ogłoszenia i przetargi
 

 

 

"Staże zagraniczne..." - konferencja podsumowująca

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu pn. "Staże zagraniczne przepustką do sukcesu na rynku pracy wg standardów rynku europejskiego".

Więcej...

***

Polkowicki monitoring w Portsmouth

W dniach 12.07-15.07.2014 r. koordynator projektu „Staże zagraniczne przepustką do sukcesu na rynku pracy wg standardów rynku europejskiego”, pani Anna Litwiniec, odbyła w Portsmouth wizytę monitorująca przebieg staży uczniów naszej szkoły.

Więcej...

***

Uczniowie naszej szkoły wyjechali na staż do Wielkiej Brytanii!

14 czerwca 2014 r. 18 uczniów Technikum (w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk i technik hotelarstwa) wyjechało - pod opieką pani Iwony Parzuchowskiej i pani Iwony Marciniak - do Portsmouth.

Uczniów pożegnali rodzice, bliscy, sympatie, a także Wicedyrektor - pani Małgorzata Majewska-Greń i koordynator projektu - pani Anna Litwiniec.

O tym, jak podobają im się staże i Portsmouth będziemy się dowiadywać z wiadomości, jakie przyślą nam w najbliższych dniach.

Staż naszych uczniów został zorganizowany w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

***

"Staże zagraniczne.." - spotkanie informacyjne

8 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 17.15 w sali 020 odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu "Staże zagraniczne przepustką do sukcesu na rynku pracy wg standardów rynku europejskiego".

Obecność obowiązkowa!

***

"Staże zagraniczne.." - spotkanie informacyjne

22 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 17.00 w sali 06 odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu "Staże zagraniczne przepustką do sukcesu na rynku pracy wg standardów rynku europejskiego" i ich rodziców. Obecność obowiązkowa!

***

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczestników projektu [plik .pdf].

***

Uwaga!
4 grudnia 2013 roku (środa) odbędzie się "Test sprawdzający kompetencje językowe" oraz "Konkurs wiedzy o kulturze kraju", w którym odbędzie się staż. Uczniowie, którzy złożyli Formularz aplikacyjny, proszeni są o przybycie w tym dniu na godz. 16.30 do sali 06.
Zapraszamy!

***

W przypadku braku dowodu osobistego/paszportu informacje o dokumentach w Formularzu Aplikacyjnym należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2014 r. Niedotrzymanie terminu skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

***

Pliki do pobrania:      Formularz aplikacyjny       Regulamin rekrutacji