13.10.2016 r. uczestnicy Hufca Pracy w Polkowicach wzięli udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Auli Forum w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

Przygotowania do tego niezwykłego dnia trwały w naszym hufcu już od tygodnia. Na zajęciach koła kulturalno-oświatowego członkowie Rady Hufca wspólnie z Klubem Aktywnych wyczarowywali kartki dla polkowickich nauczycieli, na co dzień pracujących z naszą młodzieżą.

Po apelu delegacja - w składzie: Nicola Sygnatowicz i Andrzej Lech – składała pedagogom życzenia i wręczyła im samodzielnie wykonane kartki.

Nie zapominamy także o nauczycielach zawodu. Uczestnicy naszego hufca składają życzenia swoim pracodawcom. Wszak to oni cierpliwie, krok po kroku, wprowadzają młodych adeptów w tajniki zawodu. Na ręce zaprzyjaźnionych z nami Cechów w Lubinie i Głogowie przesłaliśmy serdeczne życzenia dla wszystkich pracodawców.

My też otrzymaliśmy życzenia. Komendant Główny OHP Marek Surmacz w liście podkreślił rangę pracy wychowawców z młodzieżą OHP. Miło dziś nam, że w Dniu Edukacji Narodowej nie jesteśmy sami, bo w ramach kształtowania pozytywnego wizerunku OHP czujemy wsparcie Głównego Komendanta.

Tekst: Zofia Maziarka
Zdjęcia: Julita Witkowska