Wczoraj Hufiec Pracy w Polkowicach miał możliwość spotkania się z rodzicami nowo przyjętych uczestników, którzy obowiązek nauki odbywają w zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

Dzięki współpracy z polkowicką szkołą, do której uczęszcza około 80% naszych uczestników, co roku mamy możliwość zaprezentowania naszej OHP-owskiej oferty kształcenia. Wspólne spotkanie kadry wychowawczej hufca z rodzicami i nauczycielami to dowód, że świat dorosłych na rzecz młodzieży umie współpracować i każdy dba, by młodzież osiągnęła sukces i zdobyła wykształcenie.

Spotkanie otworzył dyrektor Zbigniew Gołębiowski, przedstawiając historię szkoły. Ze względu na niż demograficzny w Zespole Szkół w Polkowicach uczy się tyle samo młodzieży, jak przed laty, gdy szkoła zyskała stałą siedzibę (pamiętny rok 1992 z 600 uczniami). Dziś, po 24 latach, ta sama ilość uczniów uczęszcza do szkoły, ale oferta edukacyjna jest dla nich o wiele ciekawsza.

Potem panie wicedyrektor przedstawiły zasady kształcenia w liceach, technikach i szkole zawodowej. Dyrektor Małgorzata Majewska-Greń zwróciła uwagę, że w zakresie szkoły zawodowej uczniowie (młodociani pracownicy) mają poszerzoną ofertę edukacyjną poprzez współpracę z HP Polkowice. Apelowała do rodziców o wspomaganie młodzieży w jej aktywnej postawie, uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych i wyjazdach.

Potem, już w gronie rodziców pierwszych klas zawodowych, nowi wychowawcy - pan Marek Gottlieb i pani Izabela Jarosz - oddali głos komendantce hufca, Marii Bardon. Z perspektywy swoich doświadczeń komendantka apelowała, by rodzice bardzo mocno w tym okresie adaptacyjnym wspomagali swoje dzieci, bo zmiana statusu z ucznia na pracownika młodocianego niesie za sobą wiele niespodzianek. Omówiła rolę wychowawczą HP Polkowice i przedstawiła standardy zapewniające bezpieczeństwo młodzieży i jej ochronę przed krzywdzeniem. Te nasze standardy wypływają z realizowanego rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Mamy nadzieję, że tak jak w rodzinie, gdzie funkcje nad rozwojem dziecka są jasno określone a rodzice nawzajem się wspierają, tak i w naszym "trójkącie wychowawczym (kadra hufca, nauczyciele i pracodawcy") zgodnie przyczynimy się do sukcesu wychowanków.

Wszystkim - rodzicom, uczestnikom, nauczycielom przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz kadrze wychowawczej - życzę sukcesów na nowej ścieżce życia.

Pamiętajcie! "Repety" z życia nie ma!

Opracowanie i zdjęcie: Maria Bardon – komendant 1-23 HP Polkowice