"Każdy z was młodzi przyjaciele, znajduje jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można "zdezerterować". Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Obronić dla siebie i dla innych..." (Homilia Świętego Jana Pawła II – Msza dla młodzieży na Westerplatte – 12.06.1987 r.)

Dziś po raz 69. od zakończenia kataklizmu II wojny światowej zabrzmiał symboliczny dzwonek w polskich szkołach. Młodzież śpiesząca dziś do szkoły z taką samą nadzieją , jak i jej poprzednicy, oczekuje, że rok szkolny przyniesie tylko dobre rozwiązania.

W Auli Forum w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach uczniowie klas pierwszych spotkali się z gronem pedagogicznym i władzami lokalnymi. Nie zabrakło kadry wychowawczej HP Polkowice. Zgromadzonych witała dęta orkiestra górnicza.

Powitanie zgromadzonych odbyło się w iście europejskim klimacie. To II klasa LO (mundurowa) przygotowała krótki heppening. Nawet nauczycielom takie niebanalne rozpoczęcie roku bardzo, bardzo się spodobało.

Wicedyrektor szkoły, dr Jolanta Rubiś-Kulczycka, powitała zebraną młodzież, grono pedagogiczne i zaproszonych gości. Życzenia złożył Starosta Polkowicki Marek Tramś, który sam z zawodu jest nauczycielem i najlepiej rozumie potrzeby dobrej edukacji młodego pokolenia.

Potem młodzi obejrzeli etiudę filmową "Jeden dzień z życia ucznia", utrzymaną w komediowej konwencji. Na zakończenie spotkania karda hufca przeszła do klas pierwszych szkoły zawodowej, by powitać w murach szkoły naszych uczestników i zaprosić do naszej siedziby na Miedzianą 3, aby w swoim gronie porozmawiać o czekających nas wezwaniach.

Tu też zapoznaliśmy młodzież z treścią Listu Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, pana Marka Surmacza, z okazji nowego roku szkoleniowego.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TYLKO SUKCESÓW W CAŁYM ROKU 2016/2017 ŻYCZY KADRA HUFCA.

Opracowała: Maria Bardon
Zdjęcia: Eliza Dula i Julita Witkowska