W piątek, w bazie sieroszowickiego centrum kulturalnego, tj. Biblioteki, siedziby Towarzystwa Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego i Sali Miedziowej, realizatorzy projektu „Pracownia Zdziwień” zaprosili młodzież na ostatnie spotkanie. Dzięki podpisanemu porozumieniu udział w tym projekcie brała też młodzież HP Polkowice.

Ze względu na terminy realizacji – piątki od godziny 16.00 do 18.00 – do projektu zgłosiło się pięcioro naszych uczestników, mieszkańców gminy Radwanice. To Daria, Natalka, Sebastian, Mateusz i Klaudia. Ogółem przez gościnne progi Biblioteki w Sieroszowicach przewinęło się ponad trzydzieścioro młodych ludzi, u których popołudniowe piątki rozwinęły zainteresowania, zaktywizowały do pracy na rzecz najbliższego środowiska i rozbudziły działania twórcze stymulujące wyobraźnię oraz uczące doznań estetycznych. Te ważne cele realizowali: p. Aneta Steciąg – nauczyciel plastyki w radwanickim gimnazjum oraz p. Rafał Pawlak – animator kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach.

W czasie spotkań zaproponowano młodzieży wykonanie biżuterii dla mam, zgłębiano tradycje Wielkiej Nocy i Niedzieli Palmowej, wykonywano kartki świąteczne, ozdabiano jajka, z krepiny i filcu wykonywano kwiaty, a nawet pieczono pizzę.

W drugim bloku tematycznym pan Rafał rozwijał wyobraźnię filmową. Poprzez rozmowy z młodzieżą potrafił skłonić ją do napisania własnych „mini- scenariuszy”, zaraził chęcią pokazania swoich wyobrażeń i jak prawdziwy mentor wspomagał kręcenie autorskich filmików. Wszyscy uczestnicy (od 3. roku życia po pełnoletnich obserwatorów) czuli się w sieroszowickim kręgu jak w rodzinie wielopokoleniowej, gdzie na każdego członka czeka się z utęsknieniem.

Piątkowe spotkanie to nie tylko wręczenie dyplomów i upominków, ale przede wszystkim festiwal filmów autorskich. W Sali Miedziowej w skupieniu i z wielką uwagą obserwowaliśmy własne dzieła z wielkim wzruszeniem i myślą: też potrafimy!

Nadszedł czas na podziękowanie niebanalnej bibliotekarce, pani Barbarze Szymczak, która tak mocno umie połączyć ludzi w pasji tworzenia, rozbudza zainteresowania nie tylko do książek, ale dba o rozwijanie wszelkich talentów i pomaga, pomaga, pomaga... Do grona hufcowych przyjaciół możemy zaliczyć panią Wandę Wdowiak – prezeskę Towarzystw Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego – z ekipą: Malwiną Cierpisz i Karoliną Wiaduch. Za wszechstronną pomoc – serdecznie dziękujemy.

Opracowała: Maria Bardon - komendant HP Polkowice