"Cudze chwalicie, swego nie znacie" - mówi polskie przysłowie. Realizowany program wojewódzki "Tu żyjemy" pomaga naszej młodzieży w spojrzeniu i odkryciu na nowo najbliższej okolicy.

Dzięki współpracy Hufca Pracy 1-23 w Polkowicach z Dyrekcją Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach oraz wspaniałymi wychowawcami, panem Sławomirem Słowińskim i panem Markiem Gottliebem, którzy ze swoimi wychowankami zawsze uczestniczą w naszych hufcowych imprezach, wyprawa dnia do rezerwatu przyrody (28 maja 2014 r.), choć w strugach wiosennego deszczu, była bardzo udana.

Przyczyniło się do tej wycieczki wielu ludzi dobrej woli: Związki Zawodowe Pracowników Przemysłu Miedziowego ZG Polkowice-Sieroszowice, Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, Nadleśnictwo Przemków, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Koło Wędkarskie "Kleń 40" w Głogowie, Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka w Buczynie.

Wspólnymi siłami z nauczycielem geografii, panią Marzeną Hanke, kadra hufca opracowała trasę wycieczki. Ogłoszono konkurs na wytyczenie marszuty na mapach podarowanych przez ZGZM. Druga część konkursu polegała na najdokładniejszym wyliczeniu z map długości trasy (skala 1:75 000). Oprócz nagród przygotowanych przez hufiec, nagrodą w tym konkursie będzie ocena z geografii! Część młodzieży wzięła udział w minikonkursie fotograficznym "Osobliwości Przemkowskiego Parku Krajobrazowego widziane naszym obiektywem". Wiedzę z przyrody młodzież wzbogaciła na spotkaniu w Nadleśnictwie Przemków. Dziękujemy pani Justynie Gabrysz (specjaliście ds. hodowli lasu, nasiennictwa i szkółkarstwa) oraz pani Annie Findysz (specjaliście ds. edukacji leśnej i spraw ochrony przyrody), które z pasją, w bardzo zajmujący sposób, przybliżyły nam życie lasu, uświadomiły, ilu specjalistów pracuje w Lasach Państwowych, upewniły, co wolno, a czego nie wolno robić w lesie. Na zakończenie spotkania Nadleśnictwo Przemków obdarowało wszystkich specjalnymi folderami i długopisami.

Potem odwiedziliśmy gospodarstwo agroturystyczne "Amazonka" w Ostaszowie i przywitaliśmy się ze zmokniętym strusiem. Ostatnim punktem naszej wycieczki było spotkanie w gościnnej Buczynie. Wiceprezes Koła Wędkarskiego "Kleń 40", pan Krzysztof Leszczewski, wzbogacił wiedzę uczestników o znajomość niektórych zagadnień ichtiologii. Opowiadał o rybach, ich zwyczajach i okresach ochronnych. Dziękujemy panu Krzysztofowi za gościnne przyjęcie w remizie OSP Buczyna, przepyszne grillowane kiełbaski i barwną gawędę.

Wszyscy uczestnicy mogli wykorzystać świeżo zdobytą wiedzę w trakcie rozwiązywania krzyżówki poświęconej obejrzanemu rezerwatowi. Już wkrótce losowanie zwycięzców i rozdanie nagród.

Ewaluacją wycieczki stał się konkurs pod nazwą "Rozpoznaj, jakie to drzewo?", przeprowadzony w Buczynie, przed wejściem do autokaru.

Kiedy my, uczestnicy Hufca Pracy 1-23 w Polkowicach, odkrywaliśmy tajemnice przyrody i tropiliśmy szlaki zwierząt, nasz Starosta Powiatu Polkowickiego, pan Marek Tramś, zaproszony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, odbierał w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie gratulacje z okazji Dnia Samorządowca.

Dzień ważny również dla nas. W gminach i Starostwie mamy wielkich sojuszników, którzy pomagają nam w organizowaniu pracy wychowawczej. Dziękujemy za troskę i pamięć o nas.

Opracowanie: Maria Bardon – komendant
Zdjęcia: Katarzyna Pereszczuk – st. wychowawca, Sławomir Słowiński – wychowawca kl. II a ZSZ