Od września 2015 roku opiekun Samorządu Uczniowskiego, pan Marek Gottlieb, oraz pan Krzysztof Górski - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie -  brali  udział wraz z grupą młodzieży z  klasy  II a i II b Liceum Ogólnokształcącego w projekcie "Szkoła bardziej demokratyczna", prowadzonym przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu.

Spotkania w tym projekcie przebiegały w trzech etapach.

Etap I (od 06.09.2015 r. do 09.09.2015 r.) obejmował:
- wprowadzenie do projektu;
- zapoznanie się grup biorących udział w projekcie (szkoła z Bielawy i szkoła z Dzierżoniowa);
- spotkanie z Wrocławską Wolną Szkołą;
- spotkanie z nauczycielami z Gruzji.

Etap II (od 26.10.2015 r. do 29.10.2015 r.) to:
- zapoznanie z prawami człowieka w szkole;
- wizyta w stowarzyszeniu TRATWA;
- analiza swoich mocnych stron, a także mapowanie zasobów w szkole i okolicy;
- wizyta w Instytucie Edukacji Społecznej;
- praca nad własnymi projektami.

Z kolei etap III (09.12.2015 r.) obejmował ewaluacje projektów szkół biorących udział w programie.

Opracowanie: Marek Gottlieb, opiekun SU

GALERIA ZDJĘĆ: