5 kwietnia 2016 roku odbyła się kolejna edycja wojewódzkiego konkursu „Sprawny w zawodzie”. W gościnnych Ząbkowicach spotkały się dziewczęta, które po trzech latach nauki w zawodzie fryzjer zaprezentowały jury, wychowawcom OHP oraz młodszym uczestnikom, przygotowującym się do tego zawodu, swoje propozycje fryzur.

Zgodnie z regulaminem konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej (60-minutowy test zamknięty z czterdziestoma pytaniami dotyczącymi wiedzy o fryzjerstwie) oraz 120-minutowej część praktycznej, w wyniku której powstały autorskie prace na temat „Sploty, warkocze lub hiszpańskie koki”. Młodym adeptkom fryzjerstwa posłużyły profesjonalne główki przygotowane przez organizatorów.

Polkowice, w wyniku wewnętrznych teoretycznych rozgrywek, reprezentowała Natalia Marynowska z trzeciej klasy ZSZ w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ucząca się w Salonie Fryzjerskim „MATRIX” pod czujnym okiem właścicielki, pani Beaty Flis. Konkurs był jednocześnie jej ostatnim sprawdzianem przed końcowym egzaminem czeladniczym.

Po serdecznym powitaniu przez dyrekcję OSiW w Ząbkowicach oraz przedstawicieli Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP (panie: Mariolę Skorupka, Justynę Sobaś i Annę Łuczak) rozpoczęły się zmagania mistrzów grzebienia.

Wyobraźcie sobie radość, kiedy jury III miejsce w województwie przyznało Górze, II miejsce i wicemistrzostwo powędrowało do Polkowic, a Legnica może gratulować nowej mistrzyni 2016 – Klaudii – pierwszego miejsca! Drugie miejsce przywiezione do Polkowic świadczy o wspólnym sukcesie: Natalii Marynowskiej, pani Edyty Flis, szkoły i kadry wychowawczej Hufca. Wszyscy są dziś dumni ze swej codziennej i mozolnej pracy z młodzieżą.

Oprócz naprawdę znakomicie przygotowanej imprezy, gościnności pani Krystyny Zerbok (szefa Ośrodka Szkolenia i Wychowania, gdzie młodzież, bezpłatnie zakwaterowana, zdobywa wykształcenie w zawodach fryzjer, krawiec i kucharz), na podkreślenie zasługuje fakt zaprzyjaźnienia się dziewcząt – mistrzyń fryzjerstwa z Dolnego Śląska. Mamy nadzieję, że zadzierzgnięte znajomości przetrwają już w dorosłym życiu!

Sudety powitały nas słońcem i przecudownymi widokami, a Strzegom słonecznymi żonkilami i kwitnącą magnolią.

Opracowanie i zdjęcia: Maria Bardon