W ramach współpracy Hufca Pracy w Polkowicach z dyrekcją i nauczycielami Zespołu Szkół w Polkowicach w dniu 06.04.2016 r.  trzydziestu dwóch uczestników wzięło udział w spotkaniu z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach oraz uczestniczyło w warsztatach z zakresu autoprezentacji, przygotowanych przez szkolnego doradcę zawodowego.

    „Wymyślony” w ubiegłym roku przez grono pedagogiczne „Tydzień Zawodowców” spełnił oczekiwanie organizatorów i okazał się potrzebny młodzieży. W tym roku, by nie powielać działań, kolejne dni poświęcono zawodom (informatyk, ekonomista, hotelarz), a nas – młodocianych pracowników – zaproszono do spotkań przygotowujących młodzież do wejścia na rynek pracy. Byliśmy  też świadkami nagradzania przez władze lokalne najlepszych szkolnych informatyków i hotelarzy.

    W tej części, dzięki uczestniczce III rocznika – Natalii Marynowskie,j kształcącej się w zawodzie fryzjer, zgotowaliśmy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i uczniom niespodziewaną radość: pani Małgorzata Majewska-Greń oznajmiła , że do Polkowic w ramach kształcenia zawodowego prosto z wojewódzkiego konkursu „Sprawny w zawodzie – fryzjer” dotarło jeszcze jedno wielkie wyróżnienie: II miejsce w konkursie wojewódzkim! Dyrekcja szkoły do upominków DWK OHP Wrocław dołączyła jeszcze torbę na akcesoria fryzjerskie. Brawa były naprawdę szczere. Dziękujemy!

    Dla uczestników ważnym elementem spotkania było podanie najnowszych informacji i statystyk dotyczących sytuacji na polkowickim rynku pracy przez pracownika PUP, Katarzynę Wąsik. Według statystyk na koniec roku w powiecie polkowickim zarejestrowanych było mniej niż 2500 osób, w tym około 1500 kobiet. Pani Katarzyna przedstawiła dane dla poszczególnych grup wiekowych. Oczywiście nas interesowała grupa młodzieży w przedziale 18-24 lata. Tych  młodych w powiecie polkowickim jest 391 osób, w tym  248 kobiet.

    Aktualnie pracodawcy poszukują specjalistów w następujących  zawodach: blacharz (kształcimy!), stolarz (kształcimy!), hydraulik (kształcimy!), elektromechanik (kształcimy!). Brakuje w Polkowicach wykwalifikowanych pracowników w zawodach związanych z budownictwem, ale w ubiegłym roku nikt z uczniów nie chciał się kształcić w tych zawodach, mimo podpisanego porozumienia i znakomitej oferty.

    Następna część spotkania nie tylko młodzieży, ale i nam obecnym dorosłym dała dużo do myślenia. To warsztaty przeprowadzone dla około 130 uczniów przez szkolnego doradcę zawodowego, panią Iwonę Parzuchowską. Tematem była autoprezentacja. Niby banalne prawdy o sposobach zachowania się i odpowiednim przygotowaniu do spotkania, a kolejne plansze odkrywały zaskakujące rzeczy. Pani Iwona pokazywała mankamenty naszego zachowania, na które nie zawsze zwracamy uwagę (np mowa ciała) – i tu widziałam, jak uczestnicy poprawiają się na krzesłach. Chociaż porady dotyczyły spotkania z potencjalnym pracodawcą, to jednak zasady: punktualność, kultura osobista, szacunek do rozmówcy, schludność i po prostu higiena osobista czy dobór odpowiedniego stroju dotyczą wszystkich kontaktów z drugim człowiekiem.

Na zakończenie młodzież spotkała się z zagranicznymi gośćmi Uczelni im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, goszczącymi w naszym mieście – studentami i wykładowcą z  Danii. Potwierdziła się stara prawda:  ucz się języków,a świat stanie przed tobą otworem!

Opracowała: Maria Bardon
Zdjęcia: Marta Kaluźna