projekt

 

 

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W POLKOWICACH 

Okres realizacji projektu: 19.05.2015 r. – 21.11.2018 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020  Działanie 3.3:
                Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności   publicznej i sektorze mieszkaniowym

Wartość projektu:7 290 366,77 zł

Kwota dotacji UE:5 291 260,35

 

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkół
w Polkowicach (czterech segmentów połączonych łącznikami), o łącznej
powierzchni użytkowej:  11.325,29 m².

Projekt realizowany jest na obszarze o znaczących przekroczeniach norm zanieczyszczenia powietrza.   

 

Zakres projektu:

- wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej,

- wykonanie instalacji wentylacji,

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,

- ocieplenie stropodachów,

- wykonanie napraw elewacji budynku, zadaszeń i schodów,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana okien,

- wymiana  drzwi zewnętrznych.

 

Cel projektu:

Zwiększenie efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Polkowicach.

Według założeń audytu energetycznego oszczędność energii wyniesie 69,7%.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję:

- emisji CO o ponad 50% - 689,7 Mg CO/rok,

- emisji pyłów PM10 o ponad 53% - 17 Mg/rok na obszarze Polkowic.

 

 

 

 

Termomodermizacja