Zakończył się VII Powiatowy Konkurs Poprawnościowy "Licz się ze słowami", upowszechniający kulturę języka wśród młodzieży, rozwijający zainteresowanie językiem polskim oraz promujący uzdolnienia uczniów.

Powiatowa Komisja Konkursowa w składzie:
1. Małgorzata Majewska-Greń - przewodnicząca
2. Magdalena Beller 
3. Izabela Flisiewicz
4. Monika Szybalska
5. Artur Wasylik  
6. Daria Grabowska

na posiedzeniu w dniu 14.04.2011 r., po przeanalizowaniu wyników testu z etapu powiatowego, ustaliła listę laureatów.

POZIOM: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce - Paulina Wieczorkowska (ZS Polkowice, opiekun: p. Ewa Dudziak-Gaj)

II miejsce – Agata Kulczycka (ZS Polkowice, opiekun: p. Krystyna Gajaszek)

III miejsce – Anna Sabiniarz (ZS Polkowice, opiekun: p. Ewa Dudziak-Gaj)

Wyróżnienia:
- Paulina Domszy (ZS Polkowice, opiekun: p. Ewa Dudziak-Gaj 
- Martyna Kościelna (ZS Polkowice, opiekun: p. Małgorzata Majewska-Greń) 
- Magdalena Kulczyk (ZS Chocianów, opiekun: p. Joanna Ślipko)
- Marta Krupa (ZS Polkowice, opiekun: p. Ewa Dudziak-Gaj)
- Bernadetta Urbańska (ZS Polkowice, opiekun: p. Małgorzata Majewska-Greń)

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich opiekunom! Życzymy dalszych sukcesów!