1 września 2011 roku w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Do Auli przybyła Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, rodzice i pierwszoklasiści. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: Pan Krzysztof Nester – Członek Zarządu Powiatu Polkowickiego, oraz Zakładowa Orkiestra Dęta Oddziału Zakłady Górnicze "Polkowice – Sieroszowice".

Zebranych powitały uczennice klasy II "a" LO - Arleta Kranc i Alicja Targos. Wspomnienia minionych chwil przywołała Patrycja Buż z klasy III "b" LO, która wykonała utwór "Czy pamiętasz, jak to było..."

Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i wspólnym odśpiewaniu "Mazurka Dąbrowskiego" głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół w Polkowicach - Pan Zbigniew Gołębiowski. Przekazał on pierwszoklasistom najważniejsze informacje o szkole i jej wyjątkowej atmosferze, a następnie oficjalnie ogłosił rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Następnie Pan Krzystof Nester wręczył akty mianowania nauczycielom Zespołu Szkół, którzy w zeszłym tygodniu uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego: Joannie Biedrzyckiej, Marzenie Hanke i Sylwii Szelidze-Gawrońskiej.

 Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie życzeń, jakie nadesłała Pani Ewa Drozd, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W swym liście napisała ona m.in.: "Życzę, aby ta praca przyniosła wszystkim satysfakcję i zadowolenie, a społeczności szkolnej istotne rezultaty. Jestem przekonana, że wspólny wysiłek włożony w wychowanie i edukację młodych ludzi będzie uwieńczony olbrzymim sukcesem nas wszystkich".

 Przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, a potem wszyscy zgromadzeni w Auli obejrzeli kilkuminutowy film zatytułowany "Terminator 2 1/2. Dzień Końca (Edukacji)", przygotowany przez uczniów klasy II "a" LO pod kierunkiem wychowawcy klasy, Pana Przemysława Szulca.

 Po zakończeniu projekcji prowadzące przedstawiły pierwszoklasistom ich wychowawców, a wkrótce potem zaprosiły uczniów do wyznaczonych sal.

GALERIA ZDJĘĆ: