Youth For Understanding po raz kolejny organizuje roczną wymianę międzynarodową. W roku szkolnym 2012/2013 obejmie ona Belgię, Finlandię, Norwegię, Holandię, Niemcy, Szwajcarię i USA.
 
Terminy:
Program do USA: sierpień 2012 r. – początek lipca 2013 r.
Programy w Europie: lipiec/sierpień 2012 r. – początek lipca 2013 r.
 
Koszt:
Pełna opłata wynosi:
USA - 7.700 USD
Niemcy – 4.800 EURO
Szwajcaria, Holandia, Belgia, Finlandia, Norwegia – 5.000 EURO
(bez kieszonkowego i kosztów uzyskania wizy lub karty pobytu tymczasowego)
 
Zakwaterowanie:
Bezpłatne, u rodziny.
 
 
Wymagania dla kandydatów:
    * urodzeni pomiędzy 01.04.1994 – 30.07.1997 r.
    * średnia ocen przynajmniej 4,0
    * znajomość języka obcego umożliwiająca swobodne porozumiewanie się
    * dobre zdrowie fizyczne i psychiczne
 
Znajomość języka obcego:
USA – język angielski
Niemcy, Szwajcaria – język niemiecki
Belgia, Holandia – język angielski (w szkole i rodzinie język flamandzki)
Finlandia – język angielski - uczeń/uczennica musi mieć ukończone 16 lat (lipiec 2012) i nie może ukończyć 19 lat w czasie trwania wymiany (do lipca 2013); kandydat 
powinien mieć motywację do nauki języka fińskiego lub szwedzkiego (zależnie od miejsca zakwaterowania)
Norwegia – język angielski (w szkole i rodzinie język norweski)
 
Nabór:
Termin dostarczenia dokumentacji – 05.01.2012 r.

Dodatkowe informacje, materiały i wzory dokumentów znajdują się u p. Moniki Lipowskiej
(sala nr 16 lub zaplecze nr 17).