W szkolnym konkursie poświęconym Marii Skłodowskiej-Curie, który odbył się 01.12.2011 r. (czwartek), najlepsze wyniki uzyskali: Daria Bartoszewicz z klasy II c LO i  Paulina  Misiak  z  klasy  II  a  TE  (I miejsce). II miejsce zajął Mateusz Brzozowski z klasy II c LO.

Podczas szkolnych zmagań uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu biografii i osiągnięć naukowych naszej rodaczki.

Gratulujemy!


Organizatorzy konkursu - pani Ewelina Kretowicz i pani Irena Kuźma.