Chcesz się uczyć w Szkołach Zjednoczonego Świata? Złóż aplikację do 15 stycznia 2012 roku.

Rozpoczął się nabór do Szkół Zjednoczonego Świata (United World College – UWC) na lata szkolne 2012-2014. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w programie i przez dwa lata uczyć się i zdawać maturę międzynarodową w jednej ze szkół, muszą złożyć aplikację do 15 stycznia.

Warunki przyznawania stypendium:
- o stypendia w Szkołach Zjednoczonego Świata mogą starać się uczniowie klas pierwszych liceów ogólnokształcących. Poza znajomością języka angielskiego i dobrymi wynikami w nauce, przy rekrutacji brana jest pod uwagę społeczna aktywność kandydata oraz jego zainteresowania i osiągnięcia pozaszkolne.
- stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w liceum.

Nauka kończy się międzynarodową maturą (International Baccalaureate - IB).

Miejsce nauki:
- Adriatic College (Włochy),
- Nordic College  (Norwegia),
- Mahindra College (Indie),
- Li Po Chun UWC (Hongkong),
- UWC In Mostar (Bośnia i Hercegowina),
- UWC Maastricht (Holandia).

Równocześnie Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata – jak co roku – prowadzi, na tych samych warunkach, rekrutację do szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii (kończących się brytyjską maturą A-level), m.in. Downside School, Clinton College, Dulwich College, Worth School.

Kwalifikacja odbywa się w trzech etapach (od stycznia do marca). Stypendia do UWC pokrywają 50-100%  kosztów nauki, zakwaterowania i wyżywienia. Szkoły brytyjskie oferują w większości stypendia pełne.

Informacje o kwalifikacjach 2012 znajdziesz na www.uwc.org.pl

Informacji udzielają również nauczyciele języka angielskiego w naszej szkole.