Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach informuje, że w dniach Rekolekcji Wielkopostnych, tj. od 22 do 24 lutego 2012 r., odbywają się dwie pierwsze godziny zajęć dydaktycznych. Następnie uczniowie uczestniczą w rekolekcjach zgodnie z ich planem.

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się wg potrzeb uczniów (nie mogą kolidować z planem rekolekcji).

Informacja na temat harmonogramu pracy nauczycieli znajduje się na tablicy w pokoju nauczycielskim. W tej sprawie zostało wydane Zarządzenie Dyrektora.