"Nasz pierwszy krok", czyli początek roku szkolnego w Polkowicach

Wczoraj, 2 września 2013 roku, w siedzibie jednostki było gwarno od rana. Cała kadra przygotowywała się do spotkania z młodzieżą. Opracowane wcześniej "dobre rady" absolwentów przygotowywano dla uczniów, z którymi mieliśmy spotkać się za chwilę.

Część naszych uczestników spotkała się na Mszy Świętej w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, z pozostałymi radosne spotkanie nastąpiło w Auli Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, do którego uczęszcza większość uczestników HP 1-23. Jeszcze inni (12 osób z klas drugich) rok szkolny rozpoczęli od wyjazdu na kursy zawodowe.

W Auli Forum panował uroczysty nastrój. Przemawiał Dyrektor, pan Zbigniew Gołębiowski, oraz Członek Zarządu Powiatu Polkowickiego, pan Mariusz Dzumyk. W holu szkoły młodzież – na dobry początek – częstowała wszystkich słodyczami, by cały rok był słodki.

Do grona naszych wychowawców dołączyli: pan Paweł Żmiejewski (nauczyciel wychowania fizycznego) i mgr Henryka Zajączkowska (nauczyciel przedmiotów informatycznych). Wiele radości wywołało spotkanie z wychowawcami klas drugich: panem Sławomirem Słowińskim (wuefistą) i panem Markiem Gottliebem (matematykiem). Nasi uczestnicy klasy trzeciej spotkali się z panią Katarzyną Jackiewicz (nauczycielem geografii i biologii), która – miejmy nadzieję – bezpiecznie przeprowadzi ich przez meandry nauki aż do ujścia szkolnej rzeki.

Wierzymy, że rok szkolny 2013/2014 przyniesie nam w Polkowicach wiele niezapomnianych wrażeń i radości. Mamy przecież tyle planów…

Nie zapominamy o absolwentach – to Oni podpowiadają młodym, jak wejść w życie młodocianego pracownika i ucznia. Niektórzy wyjechali z kraju, ale i Oni o nas nie zapominają. Przewodniczący Rady Hufca obiecuje, że przyjedzie z zielonej Irlandii na wybór swego następcy. Gracjan, czekamy na Miedzianej!


Opracowanie: Maria Bardon – komendant HP
Zdjęcia: Katarzyna Pereszczuk – starszy wychowawca