27 września 2013 roku – na zaproszenie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy – przedstawiciele HP 1-23 w Polkowicach wzięli udział w Targach Pracy w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie.

Impreza zgromadziła licznie przybyłą młodzież i różnych wystawców, m.in. Przedsiębiorstwo Kształcenia i Usług EXWUR (organizujące szkolenia), Centrum Edukacyjne Royal College (z bezpłatną ofertą szkół na podbudowie ZSZ). Pomoc w dokształcaniu naszej młodzieży oferowało również Młodzieżowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

Dowiedzieliśmy się na przykład, jak zostać policjantką, bo i takie zainteresowania mają nasze dziewczęta. Spotkaliśmy też przedstawicieli firm, które zajmują się pośrednictwem pracy tymczasowej: "Pollux" i "Mann Power". Z powyższymi agencjami już współpracujemy.

Dziękujemy CEiPM w Legnicy za kolejną porcje wiedzy na temat rynku pracy.


Opracowanie: Maria Bardon – komendant