Kadra HP 1-23 w Polkowicach informuje, że otrzymała zaproszenie do XV Turnieju Wiedzy o Policji. Dodatkowo DWK OHP we Wrocławiu ogłosiła konkurs fotograficzny "Moje Bezpieczne Miasto".

2 zdjęcia o wymiarach 13x18 cm z tytułem i interpretacją fotografii należy dostarczyć do Hufca Pracy 1-23 w Polkowicach (ul. Miedziana 3) do 12 listopada 2013 roku.

Zapraszamy wszystkich uczestników do udziału w konkursie.

Maria Bardon - komendant jednostki