W HP 1-23 w Polkowicach praca wre. Wyliczeni, podzieleni na klasy, zjednoczeni na ognisku integracyjnym, poinformowani o prawach i obowiązkach pracowniczych uczestnicy zaczęli działalność w kołach zainteresowań.

Wychowawca Katarzyna Pereszczuk "wyszukała" panią Krystynę, wszechstronnie utalentowaną artystkę z Polkowic, która spotkała się 9 października 2013 roku z naszą młodzieżą, by odkryć przed nią tajniki papieroplastyki.

W każdym hufcu nauczyciele na pewno otrzymali życzenia, ale nasza laurka, przygotowana na warsztatach, jest jedyna i niepowtarzalna. Bukiet fantastycznych, różnokolorowych kwiatów ozdobi gablotę szkolną.

11 października delegacja uczestników i kadra wychowawcza spotkała się w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach z Wicedyrektor ds. Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, panią Małgorzatą Majewską-Greń, i złożyła w naszym imieniu życzenia wszystkim pracownikom Oświaty.

Wizyta w szkole miała jeszcze jeden cel: otrzymaliśmy od Dyrekcji wielkie wsparcie w przeprowadzeniu wyborów do Rady Hufca (16.10.2013 r.). Kampania wyborcza trwa, a wychowawca Zofia Maziarka "pilnie studiuje" zapisy ordynacji i koordynuje "programy wyborcze" uczestników. Ze strony szkoły pomaga nam pan Janusz Szmołda (kierownik szkolenia zawodowego) i pani Iwona Parzuchowska (szkolny doradca zawodowy).

Naszym Wychowawcom i Nauczycielom uczestnicy HP 1-23 w Polkowicach DZIĘKUJĄ za wszechstronną pomoc - bez TAKICH PRZYJACIÓŁ trudno byłoby żyć.

opracowała: Maria Bardon – komendant HP Polkowice

Zdjęcia: Anita Słojewska - stażystka