6 listopada 2013 r. delegacja HP 1-23 w Polkowicach (w składzie: Mariola Bułajewska i Piotr Tylutki) pod opieką Zofii Maziarki reprezentowała nas na spotkaniu Wojewódzkiego Klubu Aktywnych młodzieży OHP w Ząbkowicach Śląskich.

Nasi przedstawiciele wzięli udział w warsztatach samorządowych, podczas których młodzież z 25 dolnośląskich hufców spotkała się z panią Pauliną Dziobek (pedagog Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach) i wymieniła się doświadczeniami z zakresu samorządności.

W tym czasie kadra OHP przeszła szkolenie na temat procedur zakładania "Niebieskiej Karty" i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jednocześnie informujemy, iż Wszelkie informacje na temat pomocy młodzieży stykającej się z przemocą w rodzinie będą dostępne w siedzibie jednostki.

Opracowanie i zdjęcie: Zofia Maziarka – wychowawca