5 listopada 2013 roku - w samo południe - przedstawiciele Rady Hufca (Mariola Bułajewska - przewodnicząca, Ewelina i Paulina Jagielskie oraz Piotr Tylutki - członkowie) wspierani przez kadrę (Zofię Maziarka - opiekuna Rady Młodzieży i komendantkę Marię Bardon) spotkali się w nowej siedzibie Starostwa Polkowickiego z Panem Markiem Tramś – Starostą Powiatu Polkowickiego.

Celem spotkania było przedstawienie naszej wybranej niedawno nowej Rady Młodzieży przedstawicielom władz samorządowych. To okazja do przekazania naszych propozycji działań na rok szkolny 2013/2014.

Pan Starosta Marek Tramś od 1999 roku kieruje rozwojem Powiatu Polkowickiego. Jest skutecznym działaczem i nie ma nic z przesady w maksymie, której przestrzega: "Należy przede wszystkim znać oczekiwania i potrzeby społeczności, należy być otwartym na jej sugestie, ale równocześnie trzeba być kreatywnym i mieć własną wizję rozwoju małej ojczyzny". W 2009 roku otrzymał tytuł "Starosty Dziesięciolecia" - najwyższe odznaczenie przyznawane przez samorządowców.

Młodzież z HP 1-23 w Polkowicach przybyła do Pana Starosty po rady: jak działać, by marzenia się spełniały? Mariola przedstawiła nasze problemy: kwestię utworzenia w przyszłości bezpłatnej szkoły na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, możliwość wprowadzenia "wypożyczalni rowerów" (tak jak w dużych miastach, bo ścieżek rowerowych w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego mamy mnóstwo).

Pan Starosta z powagą potraktował problemy młodzieży i wierzymy, że staną się one bodźcem do pracy na jej rzecz. Jako działacz harcerski zawsze przestrzega zasady: "Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy".

Mamy nadzieję, że pomoże nam też w godnym przygotowaniu rejonowych eliminacji Halowego Turnieju Piłki Nożnej. Już dziś zapraszamy na eliminacje rejonowe, gdzie do zdobycia będzie "Puchar Starosty"!

Trwające godzinę spotkanie w gabinecie Starosty wyrobiło w młodzieży poczucie ogromu obowiązków, jakie spoczywają na władzach. Dążenie do wszechstronnego rozwoju to priorytety w Powiecie Polkowickim. Nie tylko drogi, infrastruktura, ale przede wszystkim LUDZIE.

Tę postawę Pana Marka Tramś docenili samorządowcy w Polsce, bo właśnie nasz Starosta jest Prezesem Związku Powiatów Polskich, skupiającym 314 powiatów. Ponadto Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował go Złotym Krzyżem Zasługi.

Pan Marek Tramś umie myśleć globalnie, nie faworyzuje swoich, dba, by wszystkim nam żyło się lepiej. Problemy, które musi i umie rozwiązywać, nie przyćmiły jego pogody ducha. Na pytanie, czy jest człowiekiem sukcesu, odpowiada skromnie, że w swym działaniu nie kieruje się osobistym sukcesem. Praca dla innych, którą wykonuje, w dalszym ciągu przynosi mu mnóstwo satysfakcji.

W przededniu Święta Niepodległości na ręce Pana Starosty młodzież złożyła życzenia wszystkim samorządowcom, by nie ustawali w działaniach rozwoju naszej Ojczyzny.

Na zakończenie omówiliśmy apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uczczenie 25. rocznicy pierwszy wolnych wyborów w Polsce. Pan Starosta, sięgając pamięcią wstecz, skierował nas do tych, którzy przekształcali polkowicką rzeczywistość i mieszkali w Polkowicach. W długie zimowe wieczory na pewno ich odnajdziemy i wspólnie wrócimy pamięcią do 1989 roku. Opracujemy wtedy polkowickie „Archiwa Przełomu”.

Dziękujemy za mądre rady i serdeczną atmosferę podczas spotkania.

Opracowanie: Maria Bardon – komendant HP 1-23 w Polkowicach
Zdjęcia: Anita Słojewska - stażystka