Wiesław Wabik, Burmistrz Polkowic, znalazł czas i 19 listopada przyjął w Ratuszu delegację Hufca Pracy 1-23 w Polkowicach.

Oprócz kadry w spotkaniu wzięły udział: Mariola Bułajewska (przewodnicząca Rady Hufca) oraz Paulina Jagielska, które dzielnie reprezentowały młodzież zrzeszoną w naszej jednostce.

Spotkanie stało się okazją do wymiany informacji o działaniach Ochotniczych Hufców Pracy i zakresu obowiązków samorządowców.

Nasz Burmistrz jest znakomitym organizatorem. Swoją funkcję sprawuje już trzecią kadencję. W Ratuszu pracuje od 1994 roku: najpierw jako Kierownik Wydziału Finansowego, potem jako Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, w tym samym czasie jest też Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Inwestycji Kapitałowych.

Praca na różnych stanowiskach w samorządzie (był też sekretarzem i zastępcą burmistrza) "zaprawiła" pana Wiesława Wabika w bojach o realizację marzeń polkowiczan, by z niewielkiego miasta uczynić tętniący życiem ośrodek liczący się w skali kraju. To właśnie dzięki takim ludziom zawdzięczamy możliwość pracy w Polkowickiej Strefie Ekonomicznej, rozwój szkół, dbałość o zdrowie mieszkańców. Do tego potrzeba "gospodarnej, tęgiej głowy".

Uczymy się na najlepszych przykładach - to cel spotkania uczestników z władzami Polkowic. Drugi - to okazja do podziękowań za wszechstronną opiekę nad naszymi działaniami.

Sprawne zarządzanie powoduje, że pan Wiesław Wabik umiejętnie godzi pracę z wypoczynkiem. Jest zapalonym sportowcem. Sam przemierza na rowerze okolice miasta i marzy, w jaki sposób jeszcze je unowocześnić. Ostatnią inwestycją, z której tak dumni są polkowiczanie, jest kładka nad drogą krajową, łącząca polkowickie osiedla. Niebanalna, strzeliście wznosi się nad dwupasmową arterią, konkurując w swej prostocie z barokowymi kształtami Aquaparku.

Drugą pasją naszego Burmistrza jest architektura. Mieszkańcy nie zawsze zdają sobie sprawę z trudności wyborów, przed którymi stoi samorząd. Jak zaplanować zieleń w mieście? Zwykły plac zabaw przemienić w zaczarowany zakątek? Jak spowodować, by Polkowice nocą wyglądały na miasto z bajki? To tylko nieliczne problemy nieobce panu Wiesławowi Wabikowi.

Pan Burmistrz obiecał dalej pomagać uczestnikom Hufca Pracy 1-23 w Polkowicach. Mając takie wsparcie władz, wierzymy, że nasza młodzież (w tym również trzy córki pana Burmistrza) znajdzie tu swoje miejsce do życia i kiedyś wspólnie z panem Wiesławem Wabikiem i innymi pasjonatami spełni sen o najpiękniejszym mieście w Polsce – Polkowicach.

Marzenia czasem się spełniają, o fabryce czekolady - też…

Opracowanie: Maria Bardon - komendant HP 1-23 w Polkowicach
Zdjęcia: Katarzyna Pereszczuk