4 grudnia 2013 roku 22 uczestników klas drugich z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach wzięło udział w warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu agresji oraz metod przeciwdziałania przemocy w grupie rówieśniczej. To kolejne działanie realizujące program "Wiem, więc jestem bezpieczny".

Warsztaty przeprowadził policjant, terapeuta i specjalista ds. uzależnień (szczególnie narkomanii), pan Łukasz Rachwalski. Prowadzący szkolenie zapoznał młodzież z pojęciem agresji i jej rodzajami. Omówił przejawy agresji i sposoby radzenia sobie z przemocą. Wskazał na cechy osoby doświadczającej agresji. Wiele uwagi prelegent poświęcił przestępstwom w cyberprzestrzeni, przestrzegał przed zawieraniem znajomości w sieci, które mogą mieć bardzo poważne skutki, zwłaszcza dla dziewcząt. Konsekwencje agresji ponoszą nie tylko uczestnicy, ale również ofiara i świadkowie.

Szczególną uwagę zwrócono na agresję w grupie rówieśniczej oraz wobec nauczycieli. Pan Łukasz poruszył też kwestię przemocy rodziców wobec dzieci i odpowiedzialności karnej. Sąd rodzinny – stwierdził - może orzec wobec rodziców karę nawet do 50 000 złotych za nienależyte wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich.

W trakcie spotkania pan Łukasz Rachwalski wykorzystał sprzęt audiowizualny udostępniony przez szkołę. Możliwość częstych spotkań z naszymi uczestnikami zawdzięczamy bardzo dobrej współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy, nauczycielami i pedagog szkolną, panią Jolantą Jasiurską, której program wychowawczy jest tożsamy z naszymi programami. Spotkanie mogło odbyć się dzięki wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, który przez cały rok patronuje działaniom naszej jednostki.

Opracowanie: Zofia Maziarka
Zdjęcia: Katarzyna Pereszczuk - st. wychowawca